Darmowa dostawa od 450zł

Dezynfekcja, a sterylizacja

W Esti life od zawsze bezpieczeństwo Klientów i pracowników było najważniejsze, dlatego też procedury, które obowiązują, nie są dla nas nowością. 

Sterylizacja i dezynfekcja to podstawowa rzecz, która powi

 

Podstawową różnicą między dezynfekcją, a sterylizacją jest fakt że w wyniku dezynfekcji zniszczone zostają wegetatywne formy drobnoustrojów chorobotwórczych, bakterii, prątków, grzybów i wirusów, natomiast podczas sterylizacji niszczone są wszystkie mikroorganizmy znajdujące się w lub na danym przedmiocie, również formy przetrwalnikowe bakterii. Materiał, który został prawidłowo wysterylizowany jest jałowy. Dezynfekowanie narzędzi bezpośrednio po zabiegu jest bardzo istotnym działaniem, ponieważ zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów chorobotwórczych. W tym celu wykorzystywane ją roztwory dezynfekujące. Dezynfekcja lub sterylizacja może zostać wykonana przy użyciu środków fizycznych, takich jak: wysoka temperatura -sterylizator kulkowy, gorące powietrze i nasycona para wodna w autoklawie lub chemicznych: tlenek etylenu, aldehydy, alkohole i związki fenoli. Preparaty te wlewane są do specjalnych wanienek przeznaczonych do dezynfekcji.

Dezynfekcja powoduje zmniejszanie liczby drobnoustrojów poprzez niszczenie formy wegetatywnej mikroorganizmów. Im dłuższy czas dezynfekcji tym większa liczba drobnoustrojów zostanie zdezynfekowana. Dezynfekcja dotyczy przedmiotów powierzchni użytkowych, a materiał zdezynfekowany nie musi być jałowy. Wynik dezynfekcji zależy zarówno od czasu usuwania drobnoustrojów, jak również od ich gatunku, liczby i aktywności fizjologicznej. Ważne jest także środowisko: temperatura, wilgotność, pH, obecność materii organicznej, poziom kationów Ca2+ i Mn2+ itp. Dezynfekcja może być stosowana metoda fizyczną i chemiczną.

Fizyczne metody dezynfekcji:

 • para wodna w temperaturze 100-105°C- używana pod zmniejszonym ciśnieniem: do dezynfekcji wcześniej oczyszczonego sprzętu, odzieży, unieszkodliwiania odpadów lub  pod normalnym ciśnieniem: do odkażania m.in. wyposażenia sanitarnego.
 • promieniowanie- do odkażania używa się promieni UV o długości fali 256 nm, które niszczą drobnoustroje w powietrzu  oraz na niezasłoniętych powierzchniach

Sterylizacja niszczy wszystkie formy mikroorganizmów zarówno wegetatywne jak i przetrwalnikowe. Materiał, który został poddany prawidłowej sterylizacji jest jałowy, ponieważ nie zawiera żadnych żywych drobnoustrojów.

Ogólny podział metod sterylizacji:

 • Mechaniczne
 • Fizyczne (najczęściej stosowana metoda)
 • Chemiczne

Szczegółowy podział metod sterylizacji:

 • Sterylizacja gazami ( tlenkiem etylenu, formaldehydem, ozonem)
 • Sterylizacja suchym gorącym powietrzem
 • Wyżarzanie lub spalanie
 • Sterylizacja przez sączenie
 • Sterylizacja roztworami środków chemicznych (aldehydu glutarowego, kwasu nadoctowego)
 • Sterylizacja nasyconą parą wodną pod ciśnieniem
 • Sterylizacja promieniowaniem (jonizującym, UV, mikrofalowym)