Sfera psychiczna, a trądzik

Zmiany w wyglądzie spowodowane chorobą skóry, generują objawy psychologiczne, dając swego rodzaju stygmatyzację, która zaburza funkcjonowanie w sferze psychicznej.

  1. Oprócz czynników dietetycznych, higienicznych, farmakologicznych i klimatycznych przewlekły stres jest istotnym czynnikiem zaostrzającym przebieg trądziku, Natomiast stres psychologiczny wywołany trądzikiem indukuje problemy w życiu emocjonalnym i społecznym.
  2. Przewlekły stres emocjonalny nasila uporczywość wykwitów chorobowych poprzez zwiększenie sekrecji androgenów nadnerczowych, indukowanie produkcji cytokin prozapalnych oraz pobudzenie wzrostu i aktywności gruczołów łojowych.
  3. Jakość odpowiedzi organizmu na stres jest uwarunkowana genetycznie, zależy od wieku, płci i ogólnej kondycji.
  4. U większości osób, zaburzenia psychiczne mają ścisły związek z chorobą skóry, a objawiają się zaburzeniami nastroju, głównie obniżeniem nastroju i depresją, oraz zaburzeniami nerwicowymi, m.in. lękiem.
  5. Na przewlekły charakter dermatozy wpływają m.in.: związane ze stresem wytwarzanie androgenów nadnerczy, kolonizacja Cutibacterium acne, podłoże genetyczne.
  6. Zaburzenia psychiczne mogą prowadzić do powstania trądziku z rozdrapania (trądzik neuropatyczny), który może prowadzić do powstania głębokich blizn i przebarwień, nie wyglądających estetycznie, co nasili stany lękowe.

W Esti life stawiamy na holistyczne podejście. Aby skutecznie pozbyć się trądziku , należy znaleźć jego przyczynę. 

Zdrowie psychiczne to jedna z ważniejszych kwestii w terapii trądziku.

Zapraszamy!